Racemo - Racemi

Organinėje chemijoje terminas raceme - arba raceminis mišinys - tai dviejų enantiomerų mišinys 1: 1 (taigi ekvimolinis). Enantiomerai apibrėžiami kaip tos pačios molekulės veidrodžių vaizdai, kurie negali būti vienas ant kito.

Organinės molekulės, kurios nėra prilyginamos savo veidrodžio vaizdui, vadinamos chiralinėmis molekulėmis; lygiai taip pat, kaip mūsų kairė ranka nėra ant dešinės rankos (nuo graikiško kūno „rankos“, iš kurios gimė chiralinis terminas).

Dviejų rasės enantiomerų pavyzdys

Organinė molekulė yra chiralinė, jei - jos struktūroje - turi tetraedrinį atomą (paprastai anglies atomą, bet jis taip pat gali būti skirtingas atomas), susietas su keturiais skirtingais atomais arba grupėmis. Anglies atomas, kuris susieja keturis atomus arba grupes, skirtingas viena nuo kitos ir be simetrijos elementų, vadinamas chiraliniu centru arba chiralumo centru .

Siekiant geriau suprasti chiralumo sąvoką, toliau pateikiamas 2-butanolio enantiomerų pavyzdys:

Kaip matome, abi molekulės yra kito veidrodžio vaizdas. Jie turi tuos pačius atomus, susietus tokiu pačiu būdu, bet skirtingose ​​erdvėse orientuoti, todėl jie nesutampa.

Enantiomerai skiriasi vienas nuo kito pagal absoliučią chiralinio centro konfigūraciją . Šiandien vis dar naudojama sistema, skirta chiraliniams centrams priskirti absoliučią konfigūraciją, vadinama „Cahn-Ingold-Prelog“ konvencija arba R, S konvencija, pavadinta 1950 m.

Be to, enantiomerus galima atskirti pagal jų sukamą optinę galią. Tiesą sakant, molekulės, turinčios chiralinius centrus jų struktūroje, turi galimybę pasukti poliarizuotos šviesos plokštumą; jie yra optiškai aktyvūs junginiai. Tačiau yra ir chiralinių molekulių, kurios negali pasukti poliarizuotos šviesos.

Jei molekulė sukasi poliarizuotos šviesos plokštumą pagal laikrodžio rodyklę - tada iš kairės į dešinę - tai vadinama dextrorotor arba dextrorotatory . Kita vertus, jei molekulė apšviečia šviesą prieš laikrodžio rodyklę - tada iš dešinės į kairę - tai vadinama levogira arba levorotatoriumi .

Dešinėje rankoje esanti molekulė paprastai nurodoma ženklu " + " arba raidę " d " ant jos pavadinimo, o levogiros molekulę nurodo ženklas " - " arba raidė " l " prieš jo pavadinimą.

Kiekvienai enantiomerų porai yra dextrorotoras, o kitas yra levvantas, tačiau absoliuti optinės rotacinės galios vertė yra tokia pati. Todėl racematas, kuriame gaunamas ekvimolinis enantiomerų mišinys ir todėl turi tokį patį molekulių skaičių dekstrozei ir levitacijai, neturi jokios rotacinės optinės galios ir yra apibrėžiamas kaip optiškai neaktyvus .

Rekomenduojama

epilepsija
2019
Actrapid - insulinas
2019
Kas nenorėtų numesti svorio ir riebalų
2019